Warning: preg_replace(): Compilation failed: escape sequence is invalid in character class at offset 4 in /home/klient.dhosting.pl/ycspzoo/plejada.com.pl/public_html/wp-content/plugins/booked/includes/general-functions.php on line 19
Zobacz, czy w najbliższą niedzielę zrobisz zakupy »
NIEDZIELE NIEHANDLOWE:
17/07/2022
24/07/2022
31/07/2022
NIEDZIELE HANDLOWE:
28/08/2022
11/12/2022
18/12/2022
PON. - SOB.: 9:00 - 21:00
ND.: 10:00 - 20:00
PON. - SOB.: 6:00- 22:00
NIEDZIELA: 9:00 - 21:00
Jak dojechać?

Polityka prywatności / RODO

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. Stosujemy najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest

ST. MARTINS GALLERY SOSNOWIEC SP. Z O.O., z siedzibą w Warszawie (00-843), The Warsaw HUB, Rondo Daszyńskiego 2B

Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec
ul. Staszica 8 B
41- 200 Sosnowiec

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD) oraz w sprawach danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. wiadomości e-mail na adres: plejada@cushwake.pl,
 2. listownie na adres: Centrum Handlowe Plejada Sosnowiec ul. Staszica 8 B, 41- 200 Sosnowiec

Cel przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. utrzymywania relacji biznesowych,
 2. przepływu informacji o działalności spółki,
 3. prowadzenia komunikacji związanej z działalnością spółki na oficjalnych kanałach spółki w mediach społecznościowych,
 4. prowadzenia działań polegających na promowaniu spółki oraz marek związanych ze spółką,
 5. odpowiadania na wiadomości, które kierujesz do nas na adresy e-mail wskazane do kontaktu oraz za pośrednictwem portali społecznościowych,
 6. zapewnienia możliwości prawidłowego wyświetlania treści znajdujących się na stronie,
 7. kontroli i analizy ruchu na stronie.

Podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy na  podstawie uzasadnionego interesu Plejady polegającego na optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej w tym promowania działań spółki (marketing bezpośredni), który jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia działalności Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z art. 6 ust 1 f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodzaj danych

Odwiedzając naszą stronę internetową możemy przetwarzać informacje o Tobie, m.in.:

 1. informacje o urządzeniu, z którego korzystasz,
 2. kraju z jakiego odwiedzasz naszą stronę,
 3. czas nadejścia zapytania,
 4. adres URL strony poprzednio odwiedzanej – w przypadku gdy trafiłeś do nas z innej strony,
 5. adres IP, z którego nadeszło zapytanie.

W przypadku nawiązania z nami komunikacji za pośrednictwem adresów e-mail lub portali społecznościowych możemy przetwarzać dane, które nam podasz, m.in.:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres poczty elektronicznej (e-mail),
 3. numer telefonu,
 4. stanowisko pracy.

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw co do przetwarzania twoich danych osobowych – bez podawania przyczyny. Sprzeciw może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać usunięcia Twoich danych – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 3. Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania przez Plejadę Twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 4. W każdej chwili możesz zażądać poprawienia bądź sprostowania Twoich danych osobowych.
 5. Możesz żądać przekazania posiadanych przez Plejadę Twoich danych osobowych do innego podmiotu. W tym celu należy skontaktować się z nami podając nazwę i adres podmiotu, do którego mamy przekazać Twoje dane oraz ich zakres, tzn. które Twoje dane mamy przekazać. Przekazanie nastąpi w formie elektronicznej po potwierdzeniu przez Ciebie tego żądania. Potwierdzenie żądania jest potrzebne z uwagi na bezpieczeństwo Twoich danych i uzyskanie pewności, że żądanie pochodzi o osoby uprawnionej.
 6. W każdej chwili możesz zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. Twojej obecności na stronie oraz przez czas, przez jaki przechowywane są na Twoim urządzeniu pliki cookies, wykorzystywane przez odwiedzaną przez Ciebie stronę internetową – okres przechowywania plików cookies znajdziesz na Liście plików cookies,
 2. niezbędny do prowadzenia korespondencji w przypadku nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 3. prowadzonych badań statystycznych – do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu,
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu wygaśnięcia terminu związanego z danym roszczeniem wynikającym z przepisów prawa.

Powierzenie przetwarzania danych

Powierzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów, podmiotom z nami współpracującym. W celu zapewnienia Ci komfortu w korzystaniu z witryny, dane możemy również przekazywać firmom, które świadczą dla nas usługi informatyczne, analityczne (m.in. związane z przygotowaniem spersonalizowanej oferty lub segmentacji użytkowników), dostawcom usług chmurowych (m.in. poprzez korzystanie z oprogramowania umieszczonego na serwerach dostawców). Listę naszych zaufanych partnerów, którym przekazujemy lub powierzamy dane osobowe znajdziesz na https://plejada.com.pl/lista-zaufanych-partnerow/.

Twoje dane osobowe, poza celami wskazanymi w Polityce Prywatności nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom. Nie otrzymasz więc treści o charakterze promocyjnym innych niż nasze. Nie świadczymy usług promocyjnych na rzecz podmiotów trzecich.

Zapewniamy bezpieczne przetwarzanie Twoich danych osobowych stosując skuteczne i odpowiednio dopasowane środki techniczno-organizacyjne.

Przekazywanie danych poza EOG

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenie przetwarzanych Danych Osobowych poza EOG gwarantuje stosowanie zewnętrznych umów dotyczących przetwarzania danych w oparciu o standardowe klauzule umowne spełniające wymogi RODO.

Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które pozwalają między innymi na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Są one przechowywane w Twoich urządzeniach końcowych. Pliki te pozwalają na rozpoznawanie urządzenia i odpowiednie dostosowanie jego wyglądu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Pliki cookies są potrzebne, abyś mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności bez zakłóceń. Pliki te informują nas o Twojej aktywności w Serwisie, ale nie pozwalają na Twoją pełną identyfikację. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. w celu

 1. dostosowania zawartości Serwisu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz optymalizacji procesu korzystania ze stron internetowych,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu,
 3. utrzymywania sesji,
 4. prowadzenia działań polegających na promowaniu spółki oraz marek związanych ze spółką.

Więcej na temat plików cookies https://plejada.com.pl/polityka-cookies/.

Informacje dotyczące profilu Plejady w serwisach społecznościowych

Posiadamy profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikujemy wiadomości dotyczące naszej działalności. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują Twoje zachowania za pomocą plików cookies lub podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z naszymi profilami. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

Odwiedzając nasze profile mamy dostęp do ogólnych statystyk w zakresie informacji dotyczących Twoich zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region), generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych. W ramach prowadzenia przez nas tych profili w pełni odpowiadamy za ich prowadzenie, umieszczane tam treści, informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych oraz za komunikację na wskazanych serwisach społecznościowych.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Meta Platforms, Inc z siedzibą w Kalifornii, USA oraz Meta Platforms Ireland Ltd.

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA.

Serwis Linkedin jest administrowany przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą w Irlandii, Linkedin Corporation z siedzibą w Kalifornii, USA.

Jeżeli posiadasz konto w danym serwisie społecznościowym, mamy dostęp do Twoich informacji ustawionych jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas Twojej wizyty na naszym profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i podejmowanych przez Ciebie akcji. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. Nie posiadamy dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony posiadamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych profili oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom ulepszamy nasze profile poprzez dokładniejsze dopasowanie publikowanych treści do Twoich zainteresowań i upodobań. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym, każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania Cię o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi możesz znaleźć pod adresem:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 2. Instagram – https://help.instagram.com/5195221251078753
 3. YouTube – https://policies.google.com/privacy
 4. Linkedin – https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics i Google Tag Manager. Google Analytics i Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics w celu wykonywania analiz dotyczących korzystania z naszej strony internetowej, w celu optymalizacji prezentowanych treści na witrynie internetowej.

Rezygnacja z narzędzi marketingowych

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w przeglądarce internetowej. Twój wybór może mieć wpływ na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej. Zablokowanie zapisywania danych zebranych przez pliki cookies dotyczących korzystania ze strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google oraz przekazywanie tych danych przez Google, możesz dokonać poprzez pobranie i instalację wtyczki dostępnej pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanej treści komunikatów dotyczących naszej spółki możesz zastosować poniższe rozwiązania:

 1. wprowadzić odpowiednie ustawienia w przeglądarce poprzez zrezygnowanie z plików cookies stron trzecich, więcej informacji w polityce plików cookies,
 2. dokonać dezaktywacji plików cookie dla Conversion Tracking, tj. ustawienie w przeglądarce blokowania plików cookies z domeny „www.googleadservices.com”, https://www.google.de/settings/ads, przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookie;
 3. dokonać trwałej dezaktywacji w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin. Informujemy jednak, że może to ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.
 4. dokonać dezaktywacji funkcji remarketingu Facebooku w obszarze ustawień reklamy. W tym celu musisz być zalogowany na Facebooku.

Więcej informacji na temat polityki prywatności Google jest dostępnych tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Zmiany Polityki Prywatności

Usługi i funkcje w ramach Serwisu mogą ulegać zmianie, co oznacza, że w przyszłości możemy dokonywać modyfikacji w Polityce Prywatności. Nowe wersje dokumentu będziemy ogłaszać w ramach Serwisu. Dokument ten ma charakter informacyjny. Powyższe informacje zostały przez nas zaktualizowane w dniu 8.06.2022 r.